Posts Tagged ‘Gırtlak Kanseri’

larenks gırtlak kanseri

Salı, Nisan 6th, 2010

Bu kanser türü genelde erkeklerde çıkmaktadır. Yapılan bir araştırmada Gırtlak Kanseri erkeklerde tüm kötü huylu tümörlerin yaklaşık %2.5’ini, kadınlarda ise tüm kötü huylu tümörlerin ise %0.5’ini oluşturmaktadır. Ancak sigara kullanımının kadınlar arasında kullanım oranın artması ayna oranda gırtlak kanserinin de oranı artırmıştır. Genellikle larenks gırtlak kanseri 60 yaş civarında görülmektedir. Literatürde 20 yaşın altında ve çocuklarda birkaç vaka bildirilmiştir.
(daha&helliip;)