Genital Siğil Nedir?

Genital Siğil bir diğer adı da Kondiloma Aküminatum’ dur. Genital ve anal siğillerin sebepleri arasında human papilloma virüsü bulunmaktadır. Bu virüsün kuluçka dönemi 9 ila 12 ay arasında değişiklik gösterebilir. Lezyonlar tek veya çok sayıda, yumuşak, ağrısız, karnıbahar görünümünde olup genelde anüs, vulvovajinal bölge, penis, üretra ve perinede yerleşmektedir. Bu virüs genelde cinsel ilişki ile bulaşmaktadır. Tedavide kriyoterapi, podofilin, veya trikloroasetik asitkullanılır. Servikal kanserlerle ilintilendirilmektedir.

Diğer Sağlık Bilgileri

Yorum Yaz