Çocuklarda Ateşlenme ve Havale

Sağlık bilgileri makalelerine çocuklarda en çok karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan Ateşlenme ve havale geçirme olaylarıyla devam ediyoruz. Bu sorun ebeveynler ile doktorlar arasında sıklıkla tartışılmaya devam ediyor. Çocuklarda ateşlenmeye bazı virüsler, bakteriler ilaçların toksit bazı maddeler interlökin, interferon gibi maddeleri uyararak hipotalamusta bulunan ateş merkezini uyarır.

Çocuklarda Ateşlenme vücudun virüse karşı koyması sonucu ortaya çıkar. Özellikle çocuklarda 38.4 derece üzeri ateş havaleye sebebiyet verebilir. Ateşin ilk 2 yaş rektal sonra koltukaltı ölçümü yararlıdır. Çocuklar 3 ay ile 7 yaş arasında genetik yatkınlıkta varsa ateşli havale geçirebilirler.

Bu gibi durumlar çocuklarımıza ılık suyla yardım etmemiz gerekiyor. Yazın ılık duş, diğer zamanlarda alın, koltuk altı ve kasıklara ılık kompres uygulamak gerekir. Ateş düşürücü olarak ya asetaminofen veya ibubrufen grubu vermek gerekir. Dönüşümlü vermenin 1 faydası yoktur. Ateşi yapan enfeksiyon kaynağı tedavi edilmelidir. Ateş düşürücü ilaçların ateşli havaleyi önlemede etkisi yoktur.

Grip, su çiçeği gibi hastalıklarda asetik solisifik asidin çocuklarda reye sendromu yapabileceğine dair yayınlar bulunmaktadır. Sonuç olarak; çocuklarda ateşli havale kalıcı 1 şeker bırakmaz, ateşi 38 derecenin altına çok düşürmek yararlı değildir. Her ateşli çocuk havale geçirmez.

Diğer Sağlık Bilgileri

Yorum Yaz